Presentationssida om Flyingbirds-bloggen

Flyingbirds är en sida gjord av personalen på fritidshemmet Skönbergaskolan i Söderköping. Avdelningarna heter Sparven (som är en F-1 avdelning) och Domherren (som har klasserna 2-6). Personalen på avdelningen bidrar med material till bloggen, och tanken är att även eleverna skall bidra med texter och bilder inom en snar framtid.

Syftet med bloggen är att dokumentera vår verksamhet, samt tydliggöra kopplingen mellan vår verksamhet och läroplanen. Målgruppen är främst elevernas familjer, men vi hoppas även kunna få läsare från andra fritidshem till vår sida.

Den pedagogiska kopplingen mellan vår blogg och läroplanen;

Ur LGR11:

Centralt innehåll

Språk och kommunikation: ”Digitala verktyg och medier för kommunikation”, ”Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang”

Skapande och estetiska uttrycksformer: ”Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck”

Upphovsrätt: all text och bild framställd av personal och elever på fritidshemmet Skönberga. Vi använder endast egentagna bilder, och är med eleverna när de skriver sina texter. På så sätt förhindrar vi plagiering av bild och text på vår sida.

Flyingbirds har varit en bra kanal för elevernas familjer att kunna följa vår verksamhet i text och bild. Dessutom har det varit ett användbart verktyg för oss personal att koppla läroplanen till vår verksamhet. Dessutom har det gett oss en bra chans att lära eleverna grunderna i bloggande och webbpublicering, erfarenheter som vi även haft nytta av i hela personalgruppen.