Om

Vi är ett fritidshem i kommunal regi som vill starta en blogg med syfte att dokumentera och visa vår verksamhet och hur vi jobbar utifrån målen i läroplanen. Vi vill lära oss mer om hur internet kan användas på ett bra sätt tillsammans med våra elever.