Stekpannebröd

Vi gjorde deg till stekpannebröd i onsdags. Det var ganska lätt. Jag smakade på degen, den var inte god!

/Viggo, 3P

Vi bakade stekpannebröd. Vi kavlade ut degen och lade dem på grillen. De var jättegoda!

/Ingrid, 3P

LGR 11

Syfte

”Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat /…/lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt”

Centralt innehåll

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse:

”Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser”

Linbana

 

I morse byggde vi en legobil som vi körde i en linbana. Det gick bra, den gick inte sönder någon gång.

/Oliver, 4P

LGR11

Syfte:

”Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra /…/med utforskande och praktiska arbetssätt. /…/samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera”