Kompisfilm

Under hösten har vi sett kompisfilmerna ”Ugglan” på Utbildningsradion, och i onsdags såg vi den sista delen. Varje program har haft ett dilemma som handlat om kompisrelationer, och den (mindre) kloka ugglan har gett goda (eller mindre goda) råd om hur dessa ska lösas. Därefter har vi diskuterat filmens innehåll.

 

LGR 11

Centralt innehåll

”Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser”

”Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas”

”Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt”