Skapande

Barnen fick måla tillsammans och skapa en djurbild (finns uppsatt på frita)

Kulmålning: Barnen målar med hjälp av en kula som doppats i färg och rullats runt i ett kartonglock (uppsatta i matsalen)

LGR 11
Centralt innehåll
Skapande och estetiska uttrycksformer
Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig

Spelhåla

Onsdagen gick i spelens tecken. Vi spelade spel större delen av eftermiddagen, och provade på både gamla favoriter samt lärde oss några nya spel.

 

LGR 11
Syfte:
”Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra/…/utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera”.